Tilaus-, toimitus- ja maksuehdot

Voimassa 01.05.2020 alkaen.

MOSH Web Design Oy (y-tunnus 2773890-2) myy palveluja yrityksille Suomeen ja maailmanlaajuisesti. Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Näitä erityisehtoja sovelletaan MOSH Web Design Oy:n yritysasiakkaille (”asiakas”) palveluina toimittamiin palvelupaketteihin (”palvelu”) MOSH Web Design Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella.

Palveluun mahdollisesti liittyvistä muista palveluista kuten ylläpidosta sovitaan aina erikseen.

Tilaaminen

Palvelut tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassalla. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Verkkokaupasta tilatessa edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksut ja laskutus

Asiakas maksaa palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai kulloinkin hinnaston mukaiset maksut. Maksuvelvollisuus alkaa palvelun ostohetkestä.
Sopimuksen ollessa voimassa sopijapuolet voivat sopia palvelun kapasiteetin nostamisesta ja tähän perustuvista uusista hinnoista. Hintoja ei alenneta, ellei niin erikseen sovita.
Asiakas ei voi peruuttaa palvelun tilausta sen jälkeen, kun MOSH Web Design Oy on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.
Jos MOSH Web Design Oy on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt erityisjärjestelyä vaatineita töitä, MOSH Web Design Oy:lla on oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset.
MOSH Web Design Oy laskuttaa maksut MOSH Web Design Oy:n määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Asiakas suorittaa viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla ja maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Jousto, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.
MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.
Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 09 315 82 555 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Palvelun sisältö ja toteuttaminen

MOSH Web Design Oy tuottaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla ja voi käyttää lisensoijia ja alihankkijoita. MOSH Web Design Oy voi muuttaa palvelun tuottamisessa käyttämiänsä työmenetelmiä, laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia tai muita palvelun tai siihen kuuluvien järjestelmien osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

MOSH Web Design Oy vastaa siitä, että palvelu toimii olennaisesti palvelukuvauksen ja viimeisimmän loppukäyttäjädokumentaation mukaisesti palvelun luovutushetkellä. MOSH Web Design Oy:lla ei ole tätä vastuuta, mikäli palvelu ei toimi johtuen tapaturmasta, väärinkäytöksestä tai luvattomista muutoksista.

MOSH Web Design Oy ei takaa, että palvelu sopii tiettyyn tarkoitukseen tai täyttää asiakkaan vaatimukset, palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen, virheetön tai haittaohjelmista vapaa tai palvelu ei loukkaa kenenkään oikeuksia.

Käyttöohjeet tai koulutus eivät sisälly palveluun, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Palvelu ei sisällä tietoliikenteen datayhteyksiä, liittymiä, kapasiteettia, laitteita tai muita ohjelmistoja tai niiden turva- ja suojausjärjestelmiä, ja asiakkaan on hankittava nämä erikseen omalla kustannuksellaan. Asiakas on vastuussa näistä palvelun käyttämisen edellytyksistä, niistä aiheutuvista kustannuksista, ja niiden vaikutuksesta palveluun.

MOSH Web Design Oy on määrittellyt palveluihin kuuluvat tehtävät tuotekuvauksen yhteydessä.

MOSH Web Design Oy toteuttaa palvelut MOSH Web Design Oy:n työmenetelmien mukaisesti. Sopijapuolet myötävaikuttavat palvelun toteuttamiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa. Sopijapuolet tekevät palvelun tekemiseksi tarvittavat päätöksensä viivytyksettä.

MOSH Web Design Oy antaa asiakkaalle tietoja palvelun edistymisestä kirjallisesti sovitulla tavalla. Ellei erikseen kirjallisesti ole toisin sovittu, MOSH Web Design Oy antaa tiedot palvelun edistymisestä kirjallisesti vähintään kerran kuukaudessa. Jollei sopimuksessa ole muutoin sovittu, palvelu on sovittu tehtäväksi kiinteään hintaan, eikä MOSH Web Design Oy anna tietoja palveluun käytetystä työajasta.

Palvelun toimittaminen ja hyväksyminen

MOSH Web Design Oy antaa arvion toimitusajasta tiedon tilausvahvistuksen yhteydessä. MOSH Web Design Oy:n ilmoittamat arvioidut toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti erillisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, MOSH Web Design Oy toimittaa palvelun välittömästi tai heti kun se on mahdollista.

Asiakkaan on annettava MOSH Web Design Oy:lle riittävät ja oikeat tiedot toimitusta varten ja muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla myötävaikutettava palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa MOSH Web Design Oy:lle antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden paikansa pitävyydestä ja päivittämisestä.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu MOSH Web Design Oy:sta, eikä kysymys ole ylivoimaisesta esteestä, asiakas voi peruuttaa tilauksen (”peruutusoikeus”). Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, mikäli viivästys on vähemmän kuin viisi (5) arkipäivää tai mikäli viivästynyt palvelu ei kuulu MOSH Web Design Oy:n normaaliin palveluvalikoimaan ja jonka MOSH Web Design Oy on tehnyt, teettänyt tai hankkinut asiakkaan pyynnöstä.

Mikäli MOSH Web Design Oy:lla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta, MOSH Web Design Oy voi asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes asiakas on suorittanut erääntyneet maksut. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä asiakas voi esittää MOSH Web Design Oy:lle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Mikäli palvelun toimitus tai luovutus myöhästyy asiakkaasta johtuvista syistä, asiakkaan katsotaan laiminlyöneen palvelun vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun MOSH Web Design Oy on ollut valmis toimittamaan kyseisen palvelun ja on ilmoittanut tästä asiakkaalle.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, asiakas ilmoittaa hyväksymisensä tai huomautuksensa MOSH Web Design Oy:n palvelun edistymisestä antamaan kirjalliseen ilmoitukseen, väli- tai loppuraporttiin ilman aiheetonta viivytystä.
Ellei asiakas tee kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen, väli- tai loppuraportin vastaanottamisesta, ilmoitukseen, väli- tai loppuraporttiin sisältyvä työ katsotaan hyväksytyksi.

Palvelun käyttö

MOSH Web Design Oy tai mahdollinen kolmas osapuoli omistavat kaikki palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle.
Asiakas saa käyttää palvelua vain omassa toiminnassaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai jaella palvelua.
Palvelun ja internetsivujen käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. MOSH Web Design Oy ei ole vastuussa palvelun tai internetsivujen kautta saadusta kolmannen osapuolen tuottamasta informaatiosta, materiaalista, tuotteista tai muista palveluista.
Asiakkaan on sallittava automaattiset päivitykset. Mikäli palvelun päivitys sitä vaatii, asiakkaan on tehtävä version muutos tai muu ylläpitotoimi. Jos MOSH Web Design Oy tekee sellaisia muutoksia, jotka normaalisti kuuluvat asiakkaan tehtäviksi, MOSH Web Design Oy voi laskuttaa asiakasta näistä toimista hinnaston mukaan.
Asiakas vastaa täysimääräisesti palvelun käytöstä ja siitä, että sen käytössä noudatetaan lisäksi palvelun alkuperäisen valmistajan, oikeudenhaltijan tai MOSH Web Design Oy:n sen käytölle asettamia ehtoja tai rajoituksia.
Ellei toisin ole sovittu, asiakkaan vastuulla on palvelun ylläpito.
Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ottamisesta, ellei toisin ole sovittu.

Tilauksen voimassaolo ja irtisanominen

Määräajaksi sovittu palvelua koskeva tilaus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua umpeen ja määrätyn palvelun tekemistä koskeva tilaus siihen kuuluneiden tehtävien tultua tehdyiksi.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan palvelun koskevan tilauksen päättymään yhden (1) ja MOSH Web Design Oy kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. MOSH Web Design Oy:lla ei ole velvoitetta palauttaa saatua maksua tai sen osaa, jos palvelu irtisanotaan kesken laskutuskauden.

MOSH Web Design Oy:lla on oikeus siirtää asiakkaan palvelua koskeva tilaus kolmanen osapuolen tehtäväksi ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Muutokset palveluun

Sen lisäksi, mitä sopimuksessa on sovittu, MOSH Web Design Oy:lla on oikeus alan ja oman toimintansa kehitys huomioiden muuttaa palvelujen teknistä toteutusta siten, että palvelutaso ei kokonaisuutena alene. MOSH Web Design Oy:n palvelukuvauksiin tekemää muutosta ei pidetä sopimuksen muutoksena eikä se oikeuta asiakasta irtisanomaan sopimusta.

MOSH Web Design Oy:lla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, jos siihen on perusteltu syy, ja jos palvelutaso ei olennaisesti heikkene. MOSH Web Design Oy:lla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen palvelun lopettamista.

MOSH Web Design Oy ilmoittaa muutoksista aina, kun se on kohtuudella mahdollista. MOSH Web Design Oy ei vastaa asiakkaan laitteistojen, ohjelmistojen tai muun toimintaympäristön mahdollisista muutoksista tai muutoksiin liittyvistä kustannuksista tällaisissa tapauksissa.

Virhevastuu

MOSH Web Design Oy:n vastuu palvelun virheistä rajoittuu virheen korjaamiseen tai palvelun uudelleen tekemiseen omalla kustannuksellaan ja edellyttää, että asiakas ilmoittaa MOSH Web Design Oy:lle virheestä kirjallisesti kohdan ”Palvelun hyväksyminen” mukaisen hyväksymisajan puitteissa.

MOSH Web Design Oy:lla ei ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat asiakkaan, loppukäyttäjän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä, kuten palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai palveluun kuulumattomista asetuksista, määrityksistä tai muista käyttämisen edellytyksistä. MOSH Web Design Oy:lla ei ole velvollisuutta korjata kolmannen osapuolen tuottamissa ohjelmistoissa olevia virheitä.

Jos asiakkaan ilmoittama vika tai häiriö ei kuulu MOSH Web Design Oy:n huolto- tai ylläpitovastuun piiriin, MOSH Web Design Oy:lla on oikeus veloittaa vian tai häiriön etsimisestä tai paikallistamisesta hinnastonsa mukainen maksu.

Palvelun keskeyttäminen

MOSH Web Design Oy:lla lisäksi oikeus keskeyttää palvelun toimittaminen asiakkaalle kokonaan tai osittain seuraavista syistä:
1. Keskeyttäminen on tarpeen palvelun tai sen osan korjaamista, päivittämistä, ylläpitoa tai kunnossapitoa varten, palveluun liittyvän viestintäverkon tai sen osan korjausta tai rakentamista varten, tai niiden tietoturvallisuuden, käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin.
2. Palvelun käyttötavasta tai asiakkaan vastuulla olevasta laitteesta on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriötä MOSH Web Design Oy:n laitteille, yleiselle tai kolmannen osapuolen käytössä olevalle viestintäverkolle, tietoliikenneyhteyksien käytölle tai käyttäjille.
3. Keskeyttäminen on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman viestinnän mahdollistamiseksi.
4. MOSH Web Design Oy:lla on perusteltu syy epäillä, että palveluja on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.
5. Asiakas välittää palvelun kautta ei-toivottua aineistoa (esim. roskaposti).
6. MOSH Web Design Oy ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

Palvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta. MOSH Web Design Oy voi periä käytön uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun, jos keskeyttäminen johtuu asiakkaasta. 

Palvelun väärinkäyttäminen

Asiakkaan ja loppukäyttäjän on käytettävä palvelua siten, ettei käytöstä aiheudu lainvastaista haittaa tai häiriötä palveluille, yleisen viestintäverkon toimivuudelle, muille käyttäjille tai kolmansille tahoille. Asiakas ei myöskään saa käyttää palvelua automaattisia järjestelmiä hyväksikäyttäen riippumatta siitä, onko kyseessä käyttö suoramarkkinointiin vai muu käyttö. Asiakas vastaa palvelun kautta MOSH Web Design Oy:lle tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta sisällöstä ja aineistosta ja palveluun tai palvelun avulla tallennetusta sisällöstä ja aineistosta.

Asiakas vastaa myös siitä, että asiakkaan vastuulla olevat laitteet ja asiakkaan toimittama ja asiakkaan palvelun kautta toimitettu sisältö ja aineisto eivät aiheuta häiriötä palvelulle tai spalvelun saatavuudelle, viestintäverkolle, loukkaa hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä kolmansien tekijänoikeuksia.

Jos MOSH Web Design Oy, viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan sovelluspalvelun kautta on toimitettu tällaista sisältöä tai aineistoa toisille loppukäyttäjille tai vastaavasti MOSH Web Design Oy:n tai kolmannen osapuolen palvelimille, MOSH Web Design Oy:lla on oikeus asiakasta kuulematta poistaa tällainen loukkaava sisältö tai aineisto tai estää palvelun käyttö käytettävissä olevin keinoin. Asiakas vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn sisällön ja aineiston katoamisesta, muuttumisesta tai viivästymisestä sekä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät onnistu sopimaan riitaisuutta kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun sopijapuoli on lähettänyt riidan syntymisestä ja aiheesta kirjallisen ilmoituksen toiselle sopijapuolelle, kumpi tahansa sopijapuoli voi viedä riitaisuuden lopullisesti ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen kokoonpanossa Helsingissä suomen kielellä. Sopijapuolet voivat myös toissijaisesti kirjallisesti sopia riidan ratkaisemisesta Helsingin käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

MOSH Web Design Oy:lla on kuitenkin aina oikeus viedä saatavaansa koskeva asia Helsingin käräjäoikeuden tai asiakkaan kotipaikan alioikeuden ratkaistavaksi.

Yritystiedot

MOSH Web Design Oy
Y-tunnus: 2773890-2
Postiosoite: Toini Muonan katu 6 A 8, 00560 Helsinki
Sähköpostiosoite: moi@moshweb.fi
Yhteyshenkilö: Sanna-Maria Ojanen
Puhelinnumero: +358 40 745 6103