Sopimusehdot

Webhotellien yleiset sopimusehdot
01.08.2018

 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen

  Näitä sopimusehtoja sovelletaan MOSH Web Design Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat voimaan heti ja ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus sopimusehtojen muutoksiin varataan. Palveluntarjoaja tiedottaa sopimusehtojen muutoksista kotisivuillaan (www.moshweb.fi). Sopimus on Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakkaan tulee pitää kaikki sopimukseen, palveluun ja hinnoitteluun liittyvä luottamuksellisena. Asiakas vastaa myös siitä, että asiakkaan palveluksessa olevat tahot, kuten alihankkijat ja työntekijät, noudattavat Palveluntarjoajan sopimusehtoja.

 2. Sopimuksen syntyminen, maksaminen ja sopimuskauden pituus

  Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse. Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua, mikäli sitä ei ole määräaikaan mennessä irtisanottu.

 3. Sopimuksen siirtäminen

  Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja palvelut kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

  Asiakas voi irtisanoa palvelun ainoastaan asiakassivujen kautta, kirjeitse tai sähköpostitse pääyhteyshenkilön sähköpostiosoitetta käyttäen. Asiakkaalle lähetetään irtisanomisesta vahvistus sähköpostitse. Asiakkaalle lähetetään irtisanomisesta vahvistus sähköpostitse. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen vähintään 2 viikkoa ennen laskutuskauden loppua. Asiakkaalla ei tällöin saa olla erääntyneitä maksuja. Mikäli Asiakkaan irtisanominen tulee myöhässä, on Asiakas velvollinen maksamaan seuraavan laskutuskauden täysimääräisesti, vaikka palvelu on mahdollista lopettaa jo tätä ennen.

  Asiakkaalla on oikeus vaatia sopimuksen purkua irtisanomisaikaa huomioimatta, jos sovittuja palveluja ei voida tarjota Palveluntarjoajan osalta. Tämä ei koske kuitenkaan satunnaisia katkoksia, jotka johtuvat Palveluntarjoajan internetyhteyden tarjoajasta, huoltotoimenpiteistä, laiteviasta tai Force Majeure-tapauksista (luonnonmullistukset jne.). Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Asiakkaan palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelua ei voida jatkaa jonkin ulkopuolisen tekijän vuoksi, jolloin Palveluntarjoaja ei ole velvoitettu korvaamaan Asiakkaalle mitään. Jos Palveluntarjoaja irtisanoo sopimuksen ilman, että Asiakas on rikkonut sopimusehtoja, korvataan Asiakkaalle tällöin käyttämättä jääneen ajan palvelumaksut. Palveluntarjoajalla on oikeus sopimusehtojen muutoksiin. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu tilanteessa, jossa sopimusehtojen muutos olennaisesti lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää Asiakkaan oikeuksia ja jos muutos ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä. Asiakkaalla on muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä oikeus kirjallisesti irtisanoa palvelu, ja irtisanominen tulee voimaan siinä tapauksessa, että Palveluntarjoaja Asiakkaan irtisanomisilmoituksen saatuaan vahvistaa sopimusmuutosten tulevan voimaan. Palveluntarjoaja korvaa tällöin Asiakkaan etukäteen maksaman käyttämättä jääneen palvelumaksun. Mikäli muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä, voi muutos tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä. Tällöin Asiakkaalle ei muodostu oikeutta irtisanoa palvelu muutoin kuin näissä yleisissä sopimusehdoissa on kuvattu.

  Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai irtisanoa palvelut myös, jos Asiakas ei ole maksanut laskuaan eräpäivään mennessä tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, rikkoo lakia, asiakastiedot eivät ole oikeat tai Asiakas ei ole tavoitettavissa antamistaan yhteystiedoista.

 5. Laskutus, laskutuskausi, palvelun toimittaminen ja maksaminen

  Laskutuskausi katsotaan yleisesti alkaneeksi, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt sähköpostia, jossa kerrotaan tilin aktivoinnista ja lähetetään palveluun liittyvät käyttäjätunnukset. Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Palveluntarjoaja toimittaa palvelun maksun vastaanottamisen jälkeen. Osa tilauksesta, kuten verkkotunnusten rekisteröinti tai siirto, voi myöhästyä Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.

  Laskut lähetetään palveluntarjoajan tarjoamien laskutustapojen mukaisesti. Asiakkaan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä. Asiakkaan tulee pitää laskutustietonsa ajan tasalla (sähköpostiosoitteiden muutokset yms.).

  Maksut maksetaan (jos ei toisin mainittu) etukäteen. Asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa hinnoitteluaan ilmoittaen siitä etukäteen (verkkosivuilla ja sähköpostitse tai edellisessä laskussa). Uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalla on Palveluntarjoajan tekemän hinnaston muutoksen takia oikeus irtisanoa palvelu ennen uutta laskutuskautta.

  Palveluntarjoaja voi sulkea palvelut, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Palvelu voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei ole suoritettu heti huomautuksen jälkeen. Viivästyneistä maksuista voidaan periä viivästysmaksu, sekä korko. Myös palvelun uudelleen avaamisesta voidaan periä suljetun palvelun avausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan maksujensa laiminlyönnistä aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot (sekä mahdolliset oikeudelliset kulut).

 6. Maksaminen

  Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
  Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

 7. Maksutavat

  PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla ja maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Jousto, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.
  MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.
  Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

 8. Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

  Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: payform@bambora.com
  Puhelin: 09 315 82 555 (arkisin klo 9-17)
  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 9. Domainin eli verkkotunnuksen rekisteröintija uusiminen

  Palveluntarjoaja rekisteröi verkkotunnukset Asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamien tietojen mukaisesti, kun maksu on vastaanotettu. Verkkotunnukset rekisteröidään kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalveluiden kautta, jolloin Asiakas tilatessaan hyväksyy verkkotunnusrekisterien käyttöehdot ja vastaa omasta käyttöoikeudestaan verkkotunnukseen. Verkkotunnuksiin liittyviä maksuja ei ole mahdollista palauttaa Asiakkaalle. Palveluntarjoaja tai rekisteröintipalvelu vahvistaa sähköpostitse verkkotunnuksen rekisteröinnin. Palveluntarjoaja ei voi taata rekisteröinnin onnistumista, koska on mahdollista (joskin hyvin epätodennäköistä), että jokin ulkopuolinen taho ennättää rekisteröimään verkkotunnuksen ennen. Tällaisia syitä voi esimerkiksi olla, että Asiakas ei ole heti tilauksen yhteydessä maksanut laskuaan tai verkkotunnuksen rekisteröinti viivästyy inhimillisestä tai teknisestä syystä. Näissä
  tilanteissa Palveluntarjoaja korvaa maksimissaan uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen.

  Palveluntarjoajan käyttämät kolmannen osapuolen verkkotunnusten rekisteröijät voivat tarjota niin sanottuja premium-verkkotunnuksia. Premium-verkkotunnusten hinta on kalliimpi kuin tavallisen verkkotunnuksen, jonka hinta on esitelty palveluntarjoajan verkkosivuilla. Mikäli Asiakas on tilannut Palveluntarjoajan kautta virheellisesti tavallisen verkkotunnuksen hinnalla premiumverkkotunnuksen, ei Palveluntarjoaja ole velvoitettu rekisteröimään kyseistä premiumverkkotunnusta hinnaston mukaiseen hintaan. Näissä tilanteissa Asiakas voi rekisteröidä toisen vastaavan hinnaston hintaisen verkkotunnuksen, joka ei ole premium-verkkotunnus tai Asiakas voi myös niin halutessaan maksaa premium-verkkotunnuksesta palveluntarjoajan ilmoittaman uuden korjatun rekisteröintihinnan. Tämä kohta pätee myös premiumverkkotunnusten uusimiseen. Palveluntarjoaja ei siis ole velvoitettu myöskään uusimaan premiumverkkotunnusta tavallisen verkkotunnuksen hinnalla.

  Palveluntarjoaja lähettää verkkotunnuksen uusimiseen liittyvän laskun Asiakkaalle etukäteen. Mikäli uusimista koskevaa laskua ei ole maksettu, verkkotunnus suljetaan aluksi ja se vapautuu myöhemmin vapaasti rekisteröitäväksi. Suljetun verkkotunnuksen avaamisesta Palveluntarjoaja voi periä erillisen avausmaksun. Palveluntarjoaja lähettää verkkotunnuksen uusimisesta vahvistuksen Asiakkaalle sähköpostitse. Mikäli laskutuksessa on esiintynyt Palveluntarjoajasta johtunut virhe, kuten esimerkiksi järjestelmävirhe tai jokin inhimillinen virhe, ja lasku on jäänyt luomatta tai ei ole saapunut Asiakkaalle, ja kyseinen verkkotunnus on suljettu tai jopa vapautunut sekä ulkopuolinen taho on sen rekisteröinyt, on Palveluntarjoaja velvoitettu korvaamaan ainoastaan uuden vastaavan hintaisen verkkotunnuksen.

  Jos Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen sopimus päättyy, on Asiakas vastuussa verkkotunnuksen rekisteröimisestä, siirrosta ja uusimisesta.

 10. Palvelun sisältö ja muutokset

  Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä. Muutoksista pyritään tiedottamaan etukäteen, mutta Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden tehdä muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi tietoturvaan, tiedottamatta niistä etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyt muutokset veloitetaan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja voi estää kaiken käytön, joka on vastoin sopimusehtoja.

  Mikäli asiakkaan sivusto on liikennemäärältään ja/tai kuormitukseltaan normaalista suuresti poikkeava, pidättää Palveluntarjoaja oikeuden rajoittaa liikennettä ja/tai kuormitusta tai tarkistaa perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Kuormitus koskee myös liiallista prosessorin käyttöä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä ja palvelinresurssien käyttöä sekä tarvittaessa irtisanoa sopimus tällaisissa tapauksissa.

 11. Asiakkaan velvoitteet ja oikeudet

  Asiakas on vastuussa levytilalla säilytettävästä materiaalista. Levytilalla säilytettävä materiaali ei saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Palvelimien käyttö laittomaan toimintaan on siis ehdottomasti kielletty. Asiakas on myös vastuussa palvelimen tai verkon vahingoittamisen estämisestä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Asiakkaan levytilalla sijaitsevaa materiaalia, mikäli katsoo sen rikkovan sopimusehtoja.

  Asiakas ei saa markkinoida palveluaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti, johon luetaan esimerkiksi suoramarkkinointi sähköpostitse ilman markkinoinnin vastaanottajan suostumusta, mainostaminen uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

  Palvelintila on Asiakaskohtainen, eikä sitä voi jakaa eri entiteettien kesken. Levytilan sekä palvelun mukana saatavien sähköpostiosoitteiden jälleenmyynti tai luovuttaminen (kolmansille osapuolille) on kielletty ilman erillistä sopimusta Palveluntarjoajan kanssa.

  Asiakkaalla on oikeus pitää kolmansien osapuolien mainoksia kotisivuillansa. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä omia ajan tasalla olevia varmuuskopioita.

  Palvelimen sisäiset murtautumisyritykset ja mahdollisten turvallisuusrajoitusten kiertäminen on kielletty ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin vahingonkorvauksiin. Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan, että käytössä oleva ohjelmisto on ajan tasalla (esimerkiksi virustorjunta). Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Asiakkaan käyttämästä palvelun ulkopuolisesta ohjelmasta. Asiakas on velvollinen vastaamaan täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita hänen käyttäjätunnuksellaan on aiheutettu Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

  Tiedotteet ja uudet sopimusehdot julkaistaan Palveluntarjoajan www-sivuilla (moshweb.fi). Asiakas on velvoitettu lukemaan ja hyväksymään uudet sopimusehdot. Mikäli sopimusehtoja on rikottu Asiakkaalta voidaan välittömästi poistaa oikeudet palvelimille.

 12. Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

  Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään kyseisen palvelun kahden (2) kuukauden palvelumaksuja vastaava rahamäärä kaikissa tilanteissa. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi saamatta jäänyt voitto, tuotannon tai liikevaihdon vähentyminen tai keskeytyminen, kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden täyttämättä jääminen tai muu ennalta arvaamaton vahinko. Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

  Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

  Palvelussa katsotaan esiintyvän virhe, jos se poikkeaa palvelukuvauksesta ja haittaa palvelun käyttöä olennaisesti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa epäsuorista virheistä, kolmannen osapuolen ohjelmistoista tai niiden virheistä. Asiakkaan tulee ilmoittaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Virheet pyritään korjaamaan Palveluntarjoajan toimesta mahdollisimman pian. Palveluntarjoaja varaa kuitenkin oikeuden olla korjaamatta virhettä, mikäli se aiheutuu Asiakkaan omasta toiminnasta. Palvelu voidaan keskeyttää korjauksen ajaksi. Reklamaatiot virheisiin liittyen tulee lähettää seitsemän (7) päivän sisällä.

  Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään virheestä tai toimintakatkoksesta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä (ns. Force Majeure-tapauksesta) tai kolmansien osapuolien toiminnasta kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

  Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa hinnoitteluaan ilmoittaen siitä etukäteen (verkkosivuilla ja sähköpostitse tai edellisessä laskussa). Uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu ennen uutta laskutuskautta.

  Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Palveluntarjoajalla ei myöskään ole velvollisuutta korjata virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä tai sopimuksenvastaisesta käytöstä tai Asiakkaan tekemästä tai kolmannella osapuolella teettämästä muutoksesta tai korjauksesta. Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaan käyttämään palveluun kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä, vahingoista tai virheistä.

 13. Jälleenmyynti

  Levytilan sekä palvelun mukana saatavien sähköpostiosoitteiden jälleenmyynti tai luovuttaminen (kolmansille osapuolille) on kielletty.

 14. Käyttäjätunnukset ja salasanat

  Asiakas on vastuussa siitä, että käyttäjätunnus ja salasana eivät päädy kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa itse kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tehdyistä asioista ja väärinkäytöksistä. Asiakas on myös velvollinen vastaamaan käyttäjätunnuksensa aiheuttamista korjaus- ja mahdollisista tutkintakuluista.

 15. Asiakastiedot

  Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle oikeat asiakastiedot. Palvelu voidaan sulkea tai tilaus peruuttaa, mikäli asiakastiedot eivät ole oikein. Muutokset asiakas voi tehdä Palveluntarjoajan asiakassivuilla tai ilmoittaa niistä kirjallisesti.

 16. Erimielisyydet

  Kaikki erimielisyydet ratkaistaan Helsingissä (Helsingin käräjäoikeus).

 17. Henkilötietojen käsittely

  Sivulla Tietosuojaseloste sovitaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä velvoitteista koskien henkilötietojen käsittelyä. Liitettä sovelletaan tietosuojalainsäädännön mukaan niissä tapauksissa kun Asiakas on rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja on käsittelijä.